วิธีการเลือกประเภทของหลังคา

ก่อนที่จะเลือกประเภทของหลังคา สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนจะติดตั้งหลังคามีอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้เลือกให้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

1. เหตุผลที่ต้องการติดตั้งหลังคา เช่น แดดส่องมากบ้านร้อนจึงต้องติด, ฝนสาดประจำทำให้น้ำซึมเข้าหน้าต่าง-ประตู หรือ เพิ่มพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้าน ในการใช้งานต่างๆ อาทิ จอดรถ เป็นที่นั่งเล่น ห้องครัว ลานซักล้าง เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับช่างติดตั้ง/ต่อเติม

2. ลองหาแบบหลังคาที่ชอบ หรือเลือกรูปแบบที่ต้องการเบื้องต้น สำหรับคุยกับช่างที่รับติดตั้ง/ต่อเติม ถึงความต้องการของเรา ถ้าไม่รู้ก็อาจจะปรึกษาช่างที่มีประสบการณ์ และให้คำแนะนำที่ดีกับเราได้ หรือดูผลงานที่ผ่านมาของช่าง

3. วัดพื้นที่ที่ต้องการทำ เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น หรือกำหนดงบประมาณในการติดตั้ง/ต่อเติม เพื่อจะได้คุยกับช่าง กรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้ควบคุมหรือตัดทอนสิ่งทีไม่จำเป็นออก

 

One Comment Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s